Hulp nodig? Neem contact op en wij helpen u graag verder.

Berekening van het rendement op investeringen

Hoe verhoudt het maandelijks uitgekeerde bedrag zich tot de aangegeven rente?

Het maandelijks uitgekeerde bedrag bestaat uit een deel aflossing en een deel rente.

Het aangegeven rentepercentage geeft het rendement na een jaar weer indien de schuld tijdens deze periode gelijk blijft. Omdat de lening echter wordt afbetaald gedurende de looptijd, wordt de totale schuld kleiner naarmate deze loopt, zodat de betaalde rente hierover afneemt.

De precieze samenstelling van het maandelijkse bedrag hangt verder nog af van het type lening: het kan om een annuïteiten of een lineaire lening gaan. Zie het voorbeeld hieronder:

Aflossing Rente

Annuïteit

Aflossing Rente

Lineair

Een voorbeeld

De bedragen in dit voorbeeld zijn afgerond op gehele euro's

Er wordt €10.000 geleend met een jaarlijkse rentevoet van 0,08 (8%) en een looptijd van 12 maanden.

Annuïteit

De totale maandelijkse kosten van aflossing en rente staan vast. Naarmate de looptijd voortduurt zal de schuld steeds kleiner worden en daardoor verandert het maandelijkse bedrag van samenstelling: In het begin bestaat een relatief groot deel van dit bedrag uit rente, aan het eind wordt bijna het gehele bedrag voor aflossing gebruikt, omdat tegen die tijd de schuld niet veel meer is.

In het geval van dit voorbeeld zal het totale maandelijkse bedrag dat de krediet verkrijger betaalt €868,59 bedragen. Na 12 maanden is er in totaal €427,50 aan rente betaald. Het voordeel voor de krediet verkrijger is dat deze een vast bedrag per maand betaalt.

Lineair

Er wordt elke maand een vast bedrag afgelost. In dit geval zal de kredietverkrijger elke maand €833,33 aflossen, zodat na 12 maanden de gehele schuld is afgelost. Omdat de schuld elke maand afneemt, neemt de te betalen rente ook (lineair) af. Hierdoor is er na 12 maanden in totaal €437,71 aan rente betaald.

Investeer vandaag!

Investeren