Hulp nodig? Neem contact op en wij helpen u graag verder.

Zekerheid bij Capital Circle

Zekerheden en financiering

Capital Circle waar zekerheden en rendement centraal staan. Wij gaan tot het uiterste om uw investering veilig te stellen, wat er ook gebeurt. De volgende maatregelen garanderen tezamen de veiligheid van uw investering en de continuïteit van terugbetalingen.

Stichting Derdengelden

Stichting Derdengelden

Investeringen en terugbetalingen op het platform gaan via de rekening van een onafhankelijke stichting derdengelden en vermengen nooit met het kapitaal van Capital Circle BV. Dit zorgt ervoor dat deze bedragen nooit kunnen worden opgeëist door schuldeisers van Capital Circle wanneer het platform zelf ooit onverhoopt in de problemen zou komen.

Capital Circle Trust B.V.

Zekerheden in aparte Stichting

De zekerheden die bij diverse projecten worden gegeven ten behoeve van de investeerders, zoals onderpanden, terugkoopverklaring en hypotheken, vertegenwoordigen waarde. Om ervoor te zorgen dat ook deze veilig zijn en alleen ter zekerheid van de gezamenlijke investeerders worden aangewend, zijn deze zekerheden in een aparte Stichting geplaatst, genaamd Stichting Security Trustee Capital Circle.

Administratieve afwikkeling

Administratieve afwikkeling

In het geval van een faillissement van het platform zal deze Stichting Security Trustee Capital Circle ook de administratieve afwikkeling van de incasso’s en de terugbetalingen overnemen. Deze Stichting heeft dit als enige taak en opereert zonder verdere commerciële doelstellingen. De 1 procent beheervergoeding zal vanaf dat moment betaald worden aan Stichting Security Trustee Capital Circle en dat moet ruim voldoende zijn om de bestaande leningen te administreren.

Toezicht door AFM

Toezicht van de AFM

Capital Circle heeft een ontheffing voor het aantrekken van opvorderbare gelden van de Autorieit Financiële Markten. Dat houdt onder andere in dat voldaan wordt aan eisen met betrekking tot deskundigheid, veiligheid van het online platform en transparantie in de informatievoorziening.

Website security audit

Website security

Om de investeringen en persoonsgegevens van de gebruikers te beschermen moet het platform op IT gebied aan alle veiligheidseisen doen. Hiervoor laat Capital Circle een website security audit uitvoeren door Madison Gurkha, experts op het gebied van IT-beveiliging.

Controle jaarrekening door Ernst en Young

Jaarrekening controle door EY

De jaarrekening van zowel Capital Circle BV als de stichting derdengelden worden gecontroleerd door de accountants van EY, voorheen bekend als Ernst & Young.

Bedrijfsstructuur en processing

De dienstverlening van Capital Circle is juridisch verdeeld over drie entiteiten welke nauw samenwerken om de dienstverlening mogelijk te maken te weten: Capital Circle B.V., Stichting Derden Gelden Capital Circle en Stichting Security Trustee Capital Circle.

Bedrijfsstructuur en processing

Het financieringsproces is simpel.

Gebruikers die staan ingeschreven bij de KVK vragen een lening aan bij Capital Circle. Wij beoordelen het bedrijf en het project. Vervolgens zetten wij het project online als het bedrijf kredietwaardig is. Daarna kunnen investeerders door middel van een veiling tegen elkaar opbieden om mee te mogen doen in deze investering. Maandelijks worden rente en aflossing terugbetaald tot de lening volledig terugbetaald is.

1
Investeren in verschillende bedrijven

Investeerders kunnen lenen aan verschillende kredietwaardige bedrijven en tegen een gunstig rendement om de risico''s te spreiden.

2
Lenen van verschillende investeerders

Een bedrijf leent van veel verschillende investeerders tegen een goede rente.

3
Maandelijkse terugbetalingen

Elke maand ontvangt de investeerder de terugbetaling met rente van de ondernemer.

Financierings risico's beperken

Door te investeren in solide MKB-bedrijven kunt u een mooi rendement behalen. Echter, aan investeren zijn risico's verbonden. Om deze te beperken, is het aan te raden om niet meer dan 15 procent van het ondergebrachte geld in het Capital Circle account in één project te investeren.

Bekijk in bovenstaande video welke maatregelen Capital Circle hiernaast hanteert om de risico's voor u als investeerder verder te beperken.

Risicobeoordeling

Elk aangeleverd project zal door Capital Circle worden beoordeeld. We houden 3 stappen in het beoordelingsproces aan:

1

Initiële criteria check

  • Het bedrijf bestaat minimaal 3 jaar
  • Het bedrijf heeft het afgelopen jaar minimaal 100.000 euro omgezet
  • Het is een Nederlands bedrijf
2

Komt dit bedrijf door onze credit checks?

Wij checken meer dan 100 variabelen, onder meer de kredietbeoordelingen van Graydon, bedrijfsgeschiedenis, solvabiliteit en liquiditeit.

3

Handmatig assessment

Onze ervaren specialisten bekijken elke aanvraag. Vervolgens beslissen ze of het project doorgang zal vinden.

Classificatie

Het is belangrijk een degelijke screening uit te voeren alvorens een project te lanceren. Op die manier krijgt de investeerder een betrouwbare risicorating, wat het makkelijker maakt om in te schatten in hoeverre een hoog rendement samengaat met een hoog risico. Bovendien kan iedere investeerder zo voor zichzelf uitmaken wat hem of haar het hoogst aanvaardbare risico is en dat als graadmeter gebruiken om een project te kiezen.

Classificatie Rente bandbreedte Risico
A 3,00% - 6,00% laag
B 4,00% - 8,00% gemiddeld
C 6,00% - 11,00% hoog

Capital Circle maakt voor de rating gebruik van de gegevens van ratingagentschap Credit Reform. Het bureau is erkend door de Europese toezichthouder ESMA en sinds 2012 ook door de ECB als rating tool provider. Op basis van de gegevens, i.c.m. een eigen screening, bepaalt Capital Circle vervolgens de risicocategorie (A, B of C) en het rendement.

Investeer vandaag

Bekijk alle projecten